Współpracuję z organizacjami, którym naprawdę zależy
na pracownikach

Dla których hasło „ludzie są najważniejsi” nie jest pustym sloganem,
tylko codziennie realizowaną wartością.

Pomagam pracownikom rozwijać się zawodowo, lepiej organizować swoją pracę oraz wspieram ich w sytuacjach zmiany w organizacji, konieczności podjęcia ważnych decyzji zawodowych bądź w indywidualnych sytuacjach zawodowych.

Oferuję 5 pakietów tematycznych, każdy obejmujący 6 sesji
trwających 2 godz.

Rozpoczynając współpracę oprócz analizy potrzeb zgłoszonych przez dział HR, starannie badam potrzeby pracownika, który wyraził chęć skorzystania
z coachingu. Tak by zaprojektować dla niego proces coachingowy skrojony
na miarę, który będzie realną odpowiedzią na jego potrzeby i problemy.

Zdjęcie przedstawia Annę Witkiewicz certyfikowaną coach
Grupa współpracowników podczas spotkania w pracy

Nad czym możemy wspólnie pracować

 1. Wsparcie dla pracowników w sytuacji zmiany wewnątrz organizacji
  np. awans, zmiana stanowiska, zakresu obowiązków
 2. Ochrona przed wypaleniem zawodowym
  wypracowanie nowych, zdrowych nawyków związanych
  z podejściem do pracy i odpoczynkiem
 3. Wsparcie w pokonaniu trudności w pracy
  kwestie relacyjne i organizacji pracy
 4. Coaching w sytuacjach: odejść czy zostać w firmie?
  określenie najważniejszych potrzeb, które pracownik chce realizować w pracy i optymalnego miejsca ich realizacji
 5. Wsparcie w szybkim powrocie na rynek pracy
  w przypadku restrukturyzacji organizacji

Korzyści z coachingu
dla pracowników
i organizacji:

 • Stworzenie możliwości rozwoju zawodowego i osobistego pracownikowi, co przekłada się na możliwość optymalnego wykorzystania jego potencjału w organizacji i zwiększenia satysfakcji z pracy

 • Szybsze i sprawniejsze wdrożenie się pracownika w nowe obowiązki i role w organizacji

 • Budowanie dobrych relacji firma – pracownik:

  • rozwój i realne wsparcie pracowników, gdy tego potrzebują
  • docenienie pracy pracownika na rzecz organizacji
  • możliwość dobrego zamknięcia współpracy

 • Budowanie dobrego wizerunku organizacji

Chcę się umówić na bezpłatną konsultację