"Myślę, że ten warsztat pomoże mi osiągnąć sukces nie tylko w karierze, ale także stać się bardziej szczęśliwą i zadowoloną z życia" – powiedziała w podsumowaniu warsztatu "Pożegnanie z grzeczną dziewczynką" jedna z jego uczestniczek. 
A poprowadziłam go tym razem w ramach konferencji "Celuj w Przyszłość" organizowanej przez Studenckie Koło Naukowe "Negocjator" Szkoły Głównej Handlowej, 26 listopada 2014 r.
Bardzo mnie ucieszył komplet dziewczyn na zajęciach, bo im wcześniej zdamy sobie sprawę z tego, jak jest odbierane przez innych nasze zachowanie, tym szybciej możemy świadomie wybierać te zachowania, które nas wzmacniają, pomagają budować partnerskie relacje i osiągać swoje cele. Wszystkim uczestniczkom dziękuję za udział, a Annie Trzeciak i Sabinie Kwater za pomoc w organizacji.

Krótka fotorelacja na FB https://www.facebook.com/AwCoaching
Zapraszam! :)