Coaching dla biznesu

Współpracuję z firmami, którym naprawdę zależy na ich pracownikach. Dla których hasło "ludzie są najważniejsi" nie jest pustym sloganem, tylko codziennie realizowaną wartością.
Z przyjemnością pomagam im wesprzeć ich pracowników, gdy tego potrzebują. 

Coaching dla firm oferuję w pakietach: 3 sesje / 6 sesji 

Długość sesji: 1,5 godz. / 2 godz.
 

Najczęstsze cele coachingu dla firm

1. Coaching dla pracowników w sytuacji zmiany wewnątrz firmy - np. awans, zmiana stanowiska, zakresu obowiązków.
Kluczowe cele coachingu:
- bilans kompetencji
- rozwijanie kompetencji potrzebnych na nowym stanowisku
- budowanie nowej tożsamości zawodowej

 

2. Ochrona przed wypaleniem zawodowym:
Kluczowe cele coachingu:
- wyznaczenie na nowo priorytetów w pracy
- sposoby na efektywniejszą organizację pracy
- wypracowanie nowych nawyków związanych z pracą i odpoczynkiem

 

3. Coaching w sytuacjach: odejść czy zostać w firmie?
Kluczowe cele coachingu:
- określenie najważniejszych potrzeb, które pracownik chce realizować w pracy
- określenie najważniejszych celów zawodowych w perspektywie roku - trzech lat
- podjęcie decyzji, w jakim miejscu pracownik może je najlepiej realizować

 

4. Wsparcie w pokonaniu trudności w pracy
Kluczowe cele coachingu:
- rozpoznanie źródeł trudnych sytuacji w pracy
- znalezienie sposobów na ich pokonanie
- wzmocnienie wiary w siebie

 

5. Outplacement coaching - jako wsparcie w szybkim powrocie na rynek pracy.
Obejmujący 3 bloki: 
- bilans dotychczasowych doświadczeń z uwzględnieniem osiągnięć, kompetencji będących największymi atutami oraz obszarów do rozwoju
* przepracowanie emocji towarzyszących utracie pracy
* dobre zamknięcie dotychczasowego etapu kariery
- wzmocnienie świadomości swoich mocnych stron i wytyczenie kierunku dalszego rozwoju zawodowego 
- wsparcie w przygotowaniu do rozmowy kwalifikacyjnej i dokumentów aplikacyjnych

 

Korzyści dla firm z coachingu dla pracowników:
- możliwość jak najlepszego wykorzystania potencjału pracownika 
- szybsze i sprawniejsze wdrożenie się pracownika w nowe obowiązki i role w firmie
- budowanie dobrych relacji firma - pracownik
- budowanie dobrego wizerunku firmy